Tài Liệu Dành Riêng Cho Members

Nội dung các phần này chỉ DÀNH RIÊNG cho các bạn đã đặt tài liệu tương ứng tại Hoisachielts.com nhé!

Đối với các bạn đã đặt tài liệu, để được tạo tài khoản xem nội dung này, vui lòng liên hệ admin để được tạo tài khoản, các bạn sẽ có 2 cách thức liên hệ như sau:

  1. Inbox cho Fanpage (recommend): Inbox Now
  2. Liên hệ qua email: thông thường khi đặt hàng, các bạn sẽ có 1 email xác nhận đơn hàng, các bạn hãy Reply lại email đó, bên mình sẽ tạo tài khoản cho các bạn nha.

1. Master IELTS Reading

Master IELTS Reading - Luyện Reading Theo Dạng Bài
Master IELTS Reading – Luyện Reading Theo Dạng Bài

Tổng hợp phần giải thích chi tiết các bài tập trong bộ sách Master IELTS Reading. Bạn nào đã đặt bộ sách này thì hãy liên hệ với Hoisachielts.com để được tạo tài khoản để xem phần giải nhé:

Dạng Bài Explanation
  Yes/No/Not Given – True/False/Not Given View Here
  Matching Information View Here
  Matching Feature View Here
  Multiple Choices View Here
  Matching Sentence Endings View Here
  Matching Headings View Here
  Short Answer Questions View Here

Đối với dạng bài Gap-filling, các key khá rõ ở trong đoạn văn nên các bạn sẽ hoàn toàn có thể dựa vào passage để trả lời nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ Hoisachielts.com để được giải đáp ha.

Các đáp án trong bài sẽ được giải thích chi tiết, ví dụ như với 1 bài tập dạng True/False/Not Given như sau:

  1. TRUE: Đoạn C nêu rõ “The actual cause of the quake itself is the rupturing or breaking of rocks at or below the earth’s surface. This is produced by pressure which scientists believe may be due to a number of reasons, two of which are the expansion and contraction of the earth’s crust and continental drift.” Điều này cho thấy áp lực phát sinh do sự mở rộng và co lại của vỏ trái đất và sự dịch chuyển của các lục địa.
  2. FALSE: Mặc dù đoạn C nói về việc áp lực có thể do nhiều nguyên nhân gây ra, và đoạn này cũng nói về việc áp lực tạo ra do sự mở rộng và co lại của vỏ trái đất và dịch chuyển lục địa, và việc đá dưới bề mặt trái đất bị nứt vỡ là do áp lực ⇒ chứ không phải nó tạo ra áp lực. ⇒ FALSE
  3. TRUE: Đoạn C “The actual cause of the quake itself is the rupturing or breaking of rocks at or below the earth’s surface.” Điều này trực tiếp chỉ ra rằng động đất phát sinh từ việc đá dưới bề mặt trái đất bị nứt vỡ.
  4. TRUE: Đoạn C lại một lần nữa giúp ta xác định điều này là đúng, “scientists believe may be due to a number of reasons, two of which are the expansion and contraction of the earth’s crust and continental drift.” Nói rằng các nhà khoa học tin rằng sự mở rộng và co lại của vỏ trái đất và sự dịch chuyển của các lục địa có thể là nguyên nhân gây áp lực, từ đó gây ra động đất, như vậy là nguyên nhân gián tiếp.
  5. TRUE: Đoạn A mô tả “Some of the destruction is directly caused by the quake itself. An example of this is the collapse of buildings as a result of vibration. Other damage results from landslides, tsunamis, or major fires which are initiated by the quake.” Điều này khẳng định động đất có thể gây ra sự sụp đổ của tòa nhà, lở đất, sóng thần và hỏa hoạn.
  6. TRUE: Tương tự câu 3, đoạn C “The actual cause of the quake itself is the rupturing or breaking of rocks at or below the earth’s surface.” Đây là một cách khác để diễn đạt điều đã nêu.
  7. FALSE: Câu này bị ngược so với ý của đoạn văn: “The actual cause of the quake itself is the rupturing or breaking of rocks at or below the earth’s surface.”
  8. FALSE: Tương tự câu 7, sự mở rộng và co lại của vỏ trái đất và sự dịch chuyển của các lục địa tạo ra “Pressure”, chứ không phải là ý ngược lại. ⇒ False