Category Archives: Writing

Longman Academic Writing Series Download Full

longman academic writing series pdf full 5 level download

Download trọn bộ Longman Academic Writing Series level 1, 2, 3, 4, 5 | Đầy đủ PDF, KEY. Đây là bộ sách đi vào luyện tập đầy đủ tất cả các lĩnh vực khác nhau trong Academic Writing. Các bạn có thể đăng ký lẻ từng level hoặc mua trọn bộ sách nhé: